Jooga laste ja noorte toetamiseks

Blogi

Kommenteeri
Teadmatus on üks suurimaid ärevust ja mitmeid teisi meeleoluhäireid soodustav tegur. Eriti tugevalt võib see mõjutada lapsi ja noori, kellel puuduvad kogemused ja oskused, mida vajame teadmatuse aktsepteerimiseks ja muutustega kohanemiseks.

Lapsed õpivad vajalikke oskusi etappidena ehk nn sensitiivsete perioodidena, mille ajal on suurem vastuvõtlikkus omandada uusi oskusi. Lihtne reegel on see, et mida noorem laps, seda mängulisemad on tema õpetamise tehnikad. Sama põhimõte kehtib ka lastele ja noortele suunatud joogatehnikate õpetamisel.

KUIDAS SAAB JOOGA LAPSI JA NOORI TOETADA?

Elame ajajärgul, kus kindel on vaid see, et miski ei ole kindel. Välisest ebakindlusest hoolimata või just sellest tulenevalt vajame east sõltumata praktikaid, mis toetaksid sisemist tasakaalu ning võimaldaksid kogeda igapäevaselt positiivseid emotsioone!

Seega vajavad ka lapsed ja noored oskust enda reaktsioone ja käitumist märgata, eakohaselt analüüsida ja kasutada lihtsamaid tehnikaid enda emotsioonide juhtimiseks. Siinkohal on oluline teadvustada, et see, mis sobib täiskasvanule, ei pruugi sobida lapsele või teismelisele.

Lihtsamad joogaharjutused on läbi mängulise lähenemise jõukohased juba lasteaiaealistele. Joogaga tegelevad lapsed suudavad end selgemini teadvustada, omavad positiivset minapilti ja oskust keerulistes olukordades lahendusi leida.

Joogast võivad saada abi lapsed ja noored, kellel esineb keskendumisraskusi, ärevust, depressiooni ja teisi meeleoluhäireid, kõrgenenud aktiivsust või unehäireid.

TERVES KEHAS TERVE VAIM

Inimese keha vajab liikumist, olenemata vanusest või eelistustest. Piiratud liikumine ja vähenenud võimalus viibida värskes õhus, kohtuda eakaaslastega võivad ajapikku hakata negatiivselt mõjutama ka laste ja noorte emotsionaalset heaolu. Seega võiks igas päevas olla intensiivsemat liikumist võimaldavaid tegevusi. Selleks sobib suurepäraselt kasvõi üks lühike soojendusharjutuste seeria. Näiteks seljapainutused (kaamel), lehm-kass, kehapöörded, kaelaringid, elunärvivenitus, kehapainutused, mõnus ning energiseeriv konnakükkide seeria! Laste ja noorte kaasamist joogaga katsetama toetab mänguline ja loov lähenemine, rõõmus meel ja lust liikumisest. Harjutustele võib valida tempokama taustamuusika, väga hästi toimivad bangara rütmid. Samuti on oluline pakkuda piisavalt aega füüsilistele harjutustele järgnevaks lõdvestuseks .

RAHULIK JA RÕÕMUS MEEL

Tasakaalukaks ja harmooniliseks toimimiseks on oluline märgata, aktsepteerida ja väljendada oma tundeid. Kui lapse või noore käitumises on märgata tavapäratuid ja ootamatuid tujumuutusi, ebasobivat käitumist, nukrameelsust ärevust vmt, tasub täiskasvanutel olla tähelepanelik. Negatiivsena väljenduv käitumine seondub sageli arusaamatuks jäänud tunnete või välisest keskkonnast tulenevate muutustega. Arusaamatud ja/või alla surutud tunded tekitavad täiendavat ebakindlust, hirme jt vaimset ning füüsilist heaolu kahjustavaid mustreid.

Oskusi oma tunnetega teadlikumalt toimida saab õppida pereringis ning selleks on vaja teadlikult aega võtta. Taaskord on kohane meenutada, et mida noorem laps, seda mängulisem lähenemine. Ilma kohustuslike küsimuste vastuste vooruta on võimalik luua pingevaba ja toetav keskkond. Mängida pereringis erinevaid mänge, rääkida lugusid, mis avavad peidetud mõtteid ja võimaldavad käsitelda erinevaid teemasid. Vesteldes päevakajalistel teemadel on võimalik hajutada hirme, mis haaravad enesega sageli kaasa ka täiskasvanuid. Lugude jutustamisel saab võtta abiks erinevaid kaarte ja sedeleid piltide või sõnadega. Lugude taustal saab filosofeerida, arutleda elu, emotsioonide, kriiside, inimestevaheliste suhete jpm üle.

TERVIKLIKULT TASAKAALUS TEISMEEAS

Ehk tundub see sõnakolmik ulmelise ja võimatuna, kuid noori, kes tegelevad teadlikult ja sihipäraselt enesearenguga lisandub aasta-aastalt üha enam. Teismeeaga kaasnevad küll hormonaalsed muutused, mis põhjustavad muuhulgas ka emotsionaalset tasakaalutust, kuid sellega on võimalik toime tulla!

Võttes aluseks erinevad elutsüklid on võimalik mõista, et vanuses 11-14 tekkib esimene elutsüklite pesa, mistõttu vajavad teismelistega suheldes üha enam teadlikkust ka lapsevanemad. Teismeea impulsiivsus ja riskialtim käitumine võib tekitada ebakõlasid, kuid see on midagi, mis käib loomuliku arengu juurde. Siiski on noorte emotsionaalsele toimetulekule on võimalik tähelepanu suunata juba enne võimalike tasakaalutuste ilmnemist. Emotsioonide ja meele tasakaalustamiseks saab kasutada rikkalikku hingamistehnikate valikut ja mitmed meditatsioone. Emotsionaalset ebastabiilsust võimaldab tasakaalustada ka füüsiline aktiivsus. Kui tunnete verbaalne ja rahumeelne väljendamine mingil põhjusel ei toimi, saab katsetada ka loomingulist eneseväljendust (joonistamine, lugude kirjutamine, muusika loomine, laulmine, tantsimine jne. ), mis võimaldab ennetada ja vabastada kuhjunud emotsioone.

Teismeeas on meditatsioon väga oluline eriti vanuses 11-14.eluaastat, kuna sellel perioodil toimuvad ajukoores suured muutused. Tegeledes meditatsiooniga suurenevad ajukoores närviühenduste seosed, mis arendavad tähelepanuvõimet ja intelligentsust. 11.-18.eluaastal arenevad emotsioonidega seotud aju piirkonnad, mis on vajalikud hea otsustusvõime, enesehinnangu ja empaatilisuse saavutamiseks. Püsiv jooga- ja/või meditatsioonipraktika on teismeeas toetav, kuna see võimaldab olla rohkem keskmes, rahulikum ja teadlikum enne kui võetakse vastu otsuseid. Teismelised vajavad väljakutseid, seega keha ja meele vastupidavust proovile panevad praktikad on neile väga sobivad. Intensiivsed joogaharjutused ja hingamispraktikad võivad esile kutsuda aju neurokeemias positiivseid muutusi, mis võimaldavad ennetada ja vähendada ärevust, depressiooni ja teisi meeleoluhäireid. Teismeliste heaolu toetavad mitmekülgsed võimalused enesekindluse kasvatamiseks, samuti kaasatust täiskasvanute tegevustesse. Isiklik joogapraktika on midagi, mis võimaldab õppida end eristama keskkonnast ja suhetest, mis tekitavad vastuolusid ja trotsi, õppida märkama enda erilisust, tugevdada tahet ning arendada usaldust elu vastu. Kui üksinduses tundub joogapraktika igav, siis on võimalik leida endale õpetaja, toetav grupp ja kindlasti pidada meeles, et kõik see olgu pisutki lõbus!

Lapsed ja noored on loomuomaselt teadlikud ja targad. Jooga võimaldab neid sünniomaseid kvaliteete säilitada ning toetab kontakti universaalse teadlikkusega perioodidel, mis neid enda pärisolemuses kahtlema panevad.

Mõned harjutuste seeriad ja meditatsioonid teismelistele: Yoga for Children /3ho.org/

  • Complete Workout For the Elementary Being / I am a Woman - Creative, Sacred, Invincible/
  • Balancing head and Heard / Kundalini Yoga for Youth and Joy/
  • Meditation to Prevent Freaking Out / I am a Woman - Creative, Sacred, Invincible/Balancing Behavior & Impulse /KRI Crisis KIT/
  • The One Minute Breath , Sitaly Pranayama jt

Lisa kommentaar

Email again: