PÜHAPÄEVAL, 28. JAANUARIL kell 12.00-14.30
Südamemeditatsioonide töötoas "Olemise kergus" kohtume avatud südamest südamega südamesse. Teeme hoitud ja toetatud ruumis südametasandit avavaid meditatsioone, mis loovad teadlikuma ja tugevama kontakti enda emotsioonidega. Seeläbi avaneb võimalus ühenduda igas inimhinges oleva Armastusega.
Mida avatum on süda Sulle endale, seda tõelisemad ja lähedasemad on Su suhted - partneri, laste ja kõigi teiste inimestega. Läbi südame saad luua ühenduse oma autentse ja piiritu olemusega.

KELLELE?
Ootame osalema Sind, kes Sa soovid saada enesega teadlikumat ühendust, luua ja hoida enese elus autentseid suhteid ja elada terviklikku ja tähendusrikast elu.
Kui Su elus on partner, abikaasa või elukaaslane, siis olete väga oodatud osalema ühiselt. Samuti võid liituda koos lähedase sõbra, lapse, ema või isaga, aga kui Sa seekord kedagi kaasa kutsuda ei saa või ei soovi, tule üksi!
Südamemeditatsioone teeme paaris, kuid ei ole oluline, et partnerid oleksid erinevast soost. Meis kõigis on olemas nii mees- kui naisenergia ning läbi südamemeditatsiooni saavad need tasakaalu.

MIDA TEEME?

- Läbi lihtsate liikumiste ühendume kehatasandiga
- Hingamistehnikaid kasutades vaigistame meeletasandi
- Südamemeditatsioonis loome ühenduse tuumolemusega
- Kohtumise lõpetab lühike gongilõdvestus

MILLEKS SÜDAMEMEDITATSIOONID?

Läbi erinevate liikumistehnikate on võimalik luua kontakt oma kehaga, tajuda selle terviklikkust ning teadvustada, avada ja tervendada seeläbi oma erinevaid tasandeid. Selleks, et eneses toimuvat mõista vajame me meditatiivset ehk neutraalset meelt.
Igas inimeses võimekus aktiveerida sisemise tervenemise protsesse ning koondada tervikuks oma keha-, meele- ja hingetasand. Kui esimest kahte tasandit on võrdlemisi kerge märgata ja nende toimimist mõista, siis hingetasandiga kipub sageli olema keerukam. Mõnikord öeldakse, et hinge kodu on süda, seega kasutame siinkohal südametasandit hingetasandi sünonüümina!
Selleks, et kogeda inimelu terviklikkuses ja elada igas elu valdkonnas oma kogupotentsiaalis on vaja suunata tähelepanu enesesse, sest kõik meie suhted ja kogemused tulenevad meie enda vajadustest, mõtetest ja tunnetest. Keerukate kogemuste ja kannatuste taustal on liigagi tihti see, et inimene ei ole endast kui tervikust teadlik.
Enamik meist sööb, magab, lõbutseb, sest keha annab nendest vajadustest märku. Juba lapsena mõistame välisel suunamisel, et asjalik inimene õpib, töötab, areneb, sest ühiskond on sellised ootused seadnud.
Aga emotsioonidest üldjuhul ei ole kombeks rääkida, ei kodus ega koolis, tööl ega saunaski. Ja nii võib tihti juhtuda, et südametasandil valitseb vaikus. Aegajalt on see pisut avatud - kui avaldame kellelegi armastust, kallistame, pakume üksteisele hellust ja lähedust. Isegi muusika, loodus, luule ja paljud teised ilust tärganud tegevused võivad mõjuda südametasandile tervendavalt.
Aga kuidas avada oma süda, tervendada hingehaavasid nii, et Sa oled teadlik nende protsesside toimimisest, oskad valida enesele sobiva tempo ja tervendustehnika?
Lihtsustatult öeldes saavad kõik muutused alguse enese vajaduste märkamisest ja teadvustamisest. Ja kuna iga inimene on unikaalne, siis on üheks oluliseks eesmärgiks saada ühendust oma emotsioonidega, mis mõnikord võivad olla erinevate kaitsete taga sügavale kehasse ja alateadvusesse peidetud nii, et endalgi pole aimu, mis Sinus varjul.
Südametasandi blokeeringud võivad anda endast märku nii ükskõiksuse kui põhjendamatu emotsionaalsusega. Olenevalt ühiskondlikest normidest ja soosterotüüpidest on levinud, et mehed pigem ei teadvusta oma tundeid ja naised lasevad emotsioonidel kontrollimatult väljenduda. Aga kuskil seal varjul kripeldab valu, viha, pettumus jt varjatud emotsioonid. Mõnikord kogeme me kurbust lausa füüsiliselt - kokku tõmbumiste ja pingena oma südame ümber. Samuti võime hingehaavade sügavust tajuda kui hülgamist, valu või jäätunud pisaraid. On inimesi, kes kunagi ei nuta, isegi siis kui on väga valus ja kurbus ujutab kogu olemuse üle.
KUIDAS SAAB SÜDAMEMEDITATSIOON AIDATA?
Meditatiivset seisundit arendades avaneb südametasand sügavuti tervenemiseks loomulikult. Sageli võib inimene kurvastada oma minevikutraumade ja praeguste hirmude pärast, kõigi nende tunnete pärast, mida me ei ole julgenud teadlikult kogeda. Tihti on osa meie varasest lapsepõlvest ja perekondlikust valust süsteemne - ema- ja isahaavad, eraldatus, hüljatus, üksindus, füüsiline, emotsionaalne või seksuaalne väärkohtlemine minevikus on talletunud südametasandile ning kuigi argielus on justkui kõik tasakaalus, tajub inimene ikka arusaamatut tühjust.
Oscar Wilde kirjutas: "Südamed on mõeldud purustamiseks." Meditatsiooni kaudu paranedes avanevad meie südamed, et võiksime kogeda eneses täielikkust. Saavad avaneda võimsad tunded, sügavad väljaütlemata ja seni väljendamata osad meist endist. Meie ülesanne meditatsioonis on lubada oma emotsioonid liikvele, neid teadvustada, vastu võtta ja vabastada.
KUS?
Üks Maja , Valdeku 66
REGISTREERU: https://forms.gle/Q8nKg9TAgHpRWWzP9
OSALUSPANUS
Paarina osaledes 40€, üksi tulles 25€
Koha kinnitab ettemaks 15€
MTÜ KalliKodu a/a Swedbanka
EE442200221078926995
Ülejäänud arveldame kohapeal!
Küsimuste korral võta palun ühendust+372 55601768 või info@kallikodu.ee